Planul Local de Actiune pentru Mediu (PLAM) sau LEAP – Local Environmental Action Plan reprezinta strategia pe termen scurt, mediu si lung necesara solutionarii problemelor de mediu locale, prin abordarea principiilor dezvoltarii durabile si in deplina concordanta cu planurile, strategiile si alte documente legislative specifice, existente la nivel local, regional si national.
Strategia de abordare planificata a problemelor de mediu a fost stabilita in cadrul Conferintei Ministeriale “Un mediu pentru Europa” desfasurata in 1993 la Lucerna, Elvetia , si concretizata prin conventia „Programul de Actiune pentru Mediu pentru Europa Centrala si de Est” . Documentul-cadru furnizeaza  baza pentru actiunea administratiilor centrale si locale, a Comisiei Europene , ONG-urilor internationale, institutiilor financiare si a investitorilor privati in regiune. Un PLAM trebuie sa fie in deplina concordanta cu Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului (PNAPM) iar principiile generale si obiectivele prioritare ale acestuia trebuie sa se regaseasca in Strategia Protectiei Mediului in Romania. In elaborarea sa, trebuie luate in considerare toate standardele si reglementarile de mediu nationale relevante precum si programul de adoptare a Acquis-ului Comunitar

Planul de management al vizitatorilor stabileste obiectivele si actiunile necesare pentru asigurarea conditiilor corespunzatoare de vizitare a ariei naturale protejate, si  in concordanta cu planul de management al acesteia. Acesta orienteaza  vizitatorii in zonele adecvate, oferind oportunitati cu un impact minim negativ asupra naturii si comunitatilor locale. Totodata sunt create premise concrete pentru dezvoltarea durabila de afaceri la scara mica de catre membrii comunitatilor locale.
Managementul vizitatorilor si integrarea naturii in dezvoltarea  regionala s-au aflat din anii ’90  in atentia organizatiilor de mediu, a institutiilor publice si a investitorilor. Desi si au avut loc numeroase activitati de conservare si investitii, Delta Dunarii inca necesita o dezvoltare integrata durabila , atat pentru a garanta conservarea naturii pe termen lung, cat si a oferi oportunitati socio-economice reale locuitorilor ei.

Delta Dunarii reprezinta o destinatie speciala, fiind una dintre cele mai importante regiuni turistice romanesti prin originalitatea peisajului (relief, apa, vegetatie, fauna, populatie si asezari umane). Pastrarea echilibrului adecvat intre protejarea mediului si dezvoltarea unor activitati economice competitive cu beneficii pentru comunitatile locale, constituie o provocare pentru administratia locala si locuitorii zonei. Initiativele dezvoltate in parteneriat public-privat, au confirmat faptul ca in special turismul poate dezvolta, relatia dintre  mediu si societate. Activitatile de profil conecteaza  destinatiile turistice cu  cadrul natural si spatiul socio- cultural al acestora, asigurand totodata bunastarea populatiilor locale.
Pentru a stabili un echilibru adecvat intre bunastarea turistilor, nevoile mediului natural,  si dezvoltarea comunitatilor prin competitivitatea destinatiilor si a intreprinderilor, este necesara o abordare politica integrata si globala, cu identificarea  unor obiective comune intre partile interesate.
Initiat in aprilie 2007, in cadrul unui proiect cu finantare flamanda, si finalizat in 2009, Planul Strategic pentru Dezvoltarea Turismului Durabil in Delta Dunarii reprezinta un demers ce vizeaza planificarea pe termen mediu, cu reducerea si gestionarea coerenta a riscurilor prin masuri de prevenire a producerii de efecte daunatoare asupra mediului sau societatii.

Prin acest Master Plan au fost prevazute lucrarile si utilitatile destinate localitatilor aferente unitatilor administrative din cadrul Deltei Dunarii propriu-zise, concentrandu-se pe o defintie limitata a dezvoltarii: administrarea procesului schimbarii regionale si locale pentru o crestere economica accelerata si imbunatatire in calitatea vietii intr-un mod durabil. El acopera atat aspectele ecologice ale conservarii cat si celelalte elemente care au un impact asupra  bunastarii populatiei din Delta Dunarii : dezvoltarea infrastructurii , aspectele sociale, culturale, comunitare si de mediu.

Master Plan-ul urmareste in special schimbarile cu care se confrunta delta, pentru a dezvolta solutii de rezolvare a problemelor, si a stabili prioritatile pentru aceste solutii. Acest proces a fost realizat cu cooperarea stransa a autoritatilor cu reprezentanti ai sectoarelor economice, sociale si de mediu.

Documentul stabileste obiective concrete pentru trecerea, intr-un interval de timp rezonabil si realist, la un nou model de dezvoltare propriu Uniunii Europene si larg impartasit pe plan mondial – cel al dezvoltarii durabile, orientat spre imbunatatirea continua a vietii oamenilor si a relatiilor dintre ei in armonie cu mediul natural.

Strategia propune o viziune a dezvoltarii Romaniei in perspectiva urmatoarelor doua decenii, cu obiective care transced dur ciclurilor electorale si preferintele politice conjuncturale:

  • Orizont 2013:

Incorporarea organica a principiilor si practicilor dezvoltarii durabile in ansamblul programelor si politicilor publice ale Romaniei;

  • Orizont 2020:

Atingerea nivelului mediu actual al tarilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltarii durabile;

  • Orizont 2030:

Apropierea semnificativa a Romaniei de nivelul mediu din acel an al tarilor UE.

Indeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu si lung, o crestere economica ridicata si, in consecinta, o reducere substantiala a decalajelor economico-sociale dintre Romania si celelalte state membre ale UE.

Prin prisma indicatorului sintetic prin care se masoara procesul de convergenta reala, se creeaza astfel conditiile ca produsul intern brut pe cap de locuitor al Romaniei sa depaseasca in anul 2013 media UE din acel moment, sa se apropie de media UE in anul 2020 si sa fie usor superior nivelului mediu european in anul 2030.” (sursa: http://www.mmediu.ro/dezvoltare_durabila/strategia_nationala.htm)

 Pornind de la nevoia asigurarii unor conditii reale pentru dezvoltarea economico-sociala a comunitatilor locale din spatiul Deltei Dunarii, autoritatile administratiei publice locale din aceasta zona au initiat un dialog cu reprezentantii organismelor centrale de specialitate, in scopul identificarii unor solutii pentru ameliorarea nivelului de dezvoltare.  Aceste demersuri au avut ca rezultat adoptarea de catre Guvern a HG nr. 986/2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului interministerial pentru elaborarea si coordonarea implementarii unui program de dezvoltare economico-sociala a zonei „Delta Dunarii”, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 669 din 30 septembrie 2010.

Analiza demarata in acest context a evidentiat nevoia instituirii unui cadru strategic unitar, respectiv elaborarea unor politici coerente, a caror implementare sa conduca, intr-un interval de timp corespunzator, la eliminarea problemelor majore de dezvoltare.

Luand in considerare aspectele legate de necesitatea asigurarii unei exploatari durabile a resurselor naturale si conservarii ecosistemului, precum si alte constrangeri determinate de problematica complexa specifica unei rezervatii a Biosferei, Guvernului Romaniei a aprobat Memorandumul cu tema Elaborarea Strategiei Deltei Dunarii pentru perioada 2011-2015”.

  • Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii

„Strategia Dunarii constituie al doilea document de cooperare regionala extinsa din cadrul Uniunii Europene, dupa Strategia UE pentru regiunea Marii Baltice,  ultima aprobata in cadrul Consiliului European din luna octombrie 2009. Ulterior, pe 8 decembrie 2010 Comisia Europeana a aprobat si a publicat Strategia UE pentru regiunea Dunarii, sub forma unei Comunicari si a unui Plan de Actiune. Documentele formeaza nucleul cooperarii regionale la Dunare dintre  statele riverane, care alaturi de Comisia Europeana au analizat si evaluat nevoile reale ale regiunii Dunarii , propunand  un document concordant atat politic, cat si tehnic. Totodata , Strategia Dunarii ia in considerare si  participarea statele terte riverane. Mai multe informatii: http://www.mae.ro/,  http://www.icpdr.org/ , http://www.mmediu.ro/ , http://www.mdrt.ro/
Brosura Strategia UE pentru Regiunea Dunarii / EU Strategy for Danube Delta leaflet

In UE, prospera doar 17% din specii si habitate si 11% din ecosistemele protejate. Restul regnului animal si vegetal sufera sau este supus presiunilor, in special celor determinate de activitatea omului.

UE propune o noua abordare privind masurile de conservare a biodiversitatii in perioada 2011-2020: reducerea ritmului de disparitie a speciilor, refacerea, pe cat posibil, a ecosistemelor din UE si participarea la eforturile internationale in domeniu.

Diminuarea biodiversitatii reprezinta o pierdere enorma, afectand sistemele naturale de care depind economia si societatea. Alaturi de schimbarile climatice, pierderea biodiversitatii reprezinta cea mai grava amenintare la adresa mediului.

Noua strategie   pentru perioada 2011-2020 se axeaza pe masuri pentru atingerea a 6 obiective prioritare, astfel incat:

  • sa asigure aplicarea legislatiei europene privind protectia pasarilor si a habitatelor
  • sa conserve ecosistemele si sa refaca cel putin 15% din zonele afectate
  • sa integreze biodiversitatea in obiectivele din domeniul agriculturii si silviculturii
  • sa asigure utilizarea durabila a resurselor din domeniul pescuitului, prin reducerea capturilor permise pana la pragurile stabilite de oamenii de stiinta. sa combata speciile alogene invazive, care ameninta in prezent 22% din speciile indigene
  • sa accelereze eforturile UE de a impiedica pierderea biodiversitatii la nivel mondial.

Strategia se aliniaza angajamentelor internationale pe care UE si le-a asumat in cadrul Conventiei ONU privind diversitatea ecologica. Aceasta prevede o serie de obiective globale pentru anul 2020. De asemenea, strategia urmareste sa contribuie la indeplinirea obiectivelor UE privind utilizarea eficienta a resurselor . Strategia va utiliza reteaua Natura 2000, care cuprinde deja 25 000 de arii naturale protejate, totalizand 18% din suprafata UE. Mai multe despre biodiversitate