Obiectivele strategice ale asociatiei  A4D sunt:

 • Dezvoltarea si sprijinirea initiativelor socio-economice locale,  favorabile reducerii consumului si conservarii resurselor naturale;
 • Facilitarea  consultarilor si  planificarii  publice  pentru consolidarea capacitatii  partenerilor locali in domeniul dezvoltarii  durabile;   
 • Instruirea permanenta  a locuitorilor din  Delta in domenii profesionale alternative (eco-turism, managementul proiectelor etc.);
 • Promovarea patrimoniului turistic si cultural regional prin activitati specifice;
 •  Informarea si formarea publica continua in domeniul practicilor sociale constructive;
 • Dezvoltarea si implementarea in regiune a initiativelor de tip CSR (responsabilitate sociala corporativa);
 • Organizarea de evenimente  educationale specifice: tabere tematice, workshop-uri, simpozioane etc.

Obiectivele propuse au la baza urmatoarele activitati:

 • Consultanta in  formularea politicilor publice locale;
 • Asistenta comunitara in  dezvoltarea procesului de consultare,  in vederea planificarii sustenabile a obiectivelor strategice si a evaluarii resurselor necesare;
 • Asistenta tehnica pentru imbunatatirea capacitatii de analiza financiara, bugetare si studii cost-beneficiu;
 • Training pentru pentru implementarea practicilor comunitare durabile;
 • Cresterea transparentei si eficientei decizionale publice,  prin implicarea  cetatenilor in  procesul de elaborare, adoptare si monitorizare a politicilor publice;
 • Consultanta acordata  partenerilor sociali locali  si / sau regionali in identificarea si furnizarea de  solutii socio-economice alternative consumului extensiv de resurse,  relevante pentru nevoile  comunitatilor reprezentate;
 • Initierea si participarea la activitati de dezvoltare socio-economica si civica bazate pe parteneriat public-privat sau privat-privat;
 • Sprijinirea si stimularea infratirilor institutionale si comunitare.