Legea nr. 136 din 28 iulie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 82/2011 privind constituirea Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”
Legea nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” 

Ordinul nr. 159/1266 din 19 iulie 2011 privind aprobarea conditiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv si modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv in ariile naturale protejate

Ordinul nr. 44/1195 din 18 februarie 2011 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului in vederea practicarii pescuitului comercial in habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate

Ordinul nr. 15 din 28 ianuarie 2011 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv

Ordonanta de urgenta nr. 127 din 28 decembrie 2010 pentru adoptarea unor masuri destinate dezvoltarii economico-sociale a zonei „Delta Dunarii”

Hotararea Guvernului  nr. 1066 din 20 octombrie 2010 privind instituirea regimului de arie naturala protejata asupra unor zone din Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii” si incadrarea acestora in categoria rezervatiilor stiintifice

Ordinul  nr. 975/172 din 22 iunie 2010 pentru aprobarea Normelor privind practicarea activitatii de pescuit pentru consumul familial in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii

Hotararea Guvernului nr. 1519 din 2 decembrie 2009, pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” si a componentei nominale a Consiliului Stiintific

Legea nr. 317 din 13 octombrie 2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

Ordinul nr.   610 din 19 mai 2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrarile si serviciile prestate de catre Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” la solicitarea persoanelor fizice si juridice (actualizat decembrie 2009)

Hotararea Guvernului nr. 1516/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru de urbanism pentru Rezervatia Biosferei Delta Dunarii

Hotararea Guvernului nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare in pescuit si acvacultura

Norma din 22 iunie 2010  privind practicarea activitatii de pescuit pentru consumul familial in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii

Norma din 18 februarie 2011 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului in vederea practicarii pescuitului comercial in habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate

Propuneri privind modificarea amplasamentelor zonelor de campare si traseelor turistice din perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii